Kto sme

Sme Amazondent-ambulancia zubného lekárstva. Adresa našej webovej stránky je: https://amazondent.eu

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Multimédiá

Obrázky osôb, bez GPS, sú na webovej stránke uverejnené z dôvodu oboznámenia jej návštevníkov s personálnym obsadením zubnej ambulancie a z dôvodu prezentácie činnosti zubnej ambulancie.

Kontaktné formuláre

Prostredníctvom prihlasovacieho formulára v časti „DOHODNITE SI NÁVŠTEVU AMBULANCIE“ získavame meno, priezvisko, číslo telefónu a e-mailovú adresu prihláseného pacienta. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie predzmluvných  a zmluvných povinností (operatíva prevádzky zubnej ambulancie v prospech pacientov z hľadiska ich informovania o prípadných zmenách termínov ich ošetrenia).

Kontaktné údaje sú vo webovej stránke uchovávané počas doby registrácie pacienta k úkonu, po jeho vykonaní sú z webovej stránky vymazávané.

Kontaktné údaje pacientov počas doby ich uchovania nie sú využívané na marketingové účely.

Vložený obsah z iných webových stránok

Odborné články, uverejnené v tejto webovej stránke, sú presnými opismi článkov, získanými z iných odborných webových stránok. Súčasťou obsahu odborných článkov sú aj linky na webové stránky, z ktorých boli získané. Účelom uverejnenia odborných článkov je poskytnutie odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti v prospech pacientov.

Webové stránky, z ktorých boli odborné články získané a na ktoré sa dostanete kliknutím na ich link, môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Vaše údaje (meno, priezvisko, číslo telefónu a e-mailovú adresu) nezdieľame s nikým a sú využívané iba pre internú potrebu zubnej ambulancie AmazonDent, s.r.o. Osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri prihlásení sa na zubné ošetrenie prostredníctvom prihlasovacieho formulára v časti „DOHODNITE SI NÁVŠTEVU AMBULANCIE“ uchovávame Vaše údaje odo dňa prihlásenia sa na zubné vyšetrenie (úkon) až po deň jeho vykonania. Potom sú Vaše údaje z webovej stránky vymazávané.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Práva dotknutých osôb:

·  na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov;

·  na opravu podľa čl.16 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov;

·  na výmaz podľa čl.17 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ;

·  na obmedzenie spracúvania podľa čl.18 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov;

·  na prenosnosť podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov;

·  namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov;

·  podať návrh na začatie konania podľa čl.77 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Kam posielame vaše údaje

Vaše osobné údaje, získané prostredníctvom prihlasovacieho formulára v časti „DOHODNITE SI NÁVŠTEVU AMBULANCIE“ nikde neposielame.

Vaše kontaktné informácie

Pre informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sa kontaktujte na e-mailovej adrese misiak56@gmail.com.