INFOLINKA

  • Ak sa nemôžete vo Vami vybranom termíne dostaviť na vyšetrenie alebo ošetrenie podajte o tom našej ambulancii informáciu v dostatočnom časovom predstihu
  • Ak sa vraciate zo zahraničných destinácií, kontaktujte sa na čísle telefónu +421 907 165 238
  • Do stavu ambulancie berieme deti vo veku do 18 rokov iba vtedy, ak sa s nimi zaeviduje jeden z rodičov. Toto opatrenie neplatí pre deti zo spádovej oblasti Šenkvice a Vištuk
  • Do prihlasovacieho formulára uvádzajte platnú e-mailovú schránku a telefónne číslo
  • Detí mladšie 10 rokov prihlasujte na ošetrenie v čase DO OBEDU