RIADNA DOVOLENKA

  • 26.06. – 07.07.2023

INFOLINKA

  • pre akútne termíny a skoršie termíny ošetrenia ako aj pre termíny preventívnych prehliadok sa telefonicky informujte v našej ambulancii
  • pri objednávaní sa prostredníctvom rezervačného systému „DOHODNITE SI NÁVŠTEVU AMBULANCIE“ uvádzajte do poznámky DRUH VÝKONU
  • detí vo veku do 6 rokov prihlasujte na ošetrenie v čase DO OBEDU