INFOLINKA

  • pre akútne termíny a skoršie termíny ošetrenia ako aj pre termíny preventívnych prehliadok sa telefonicky informujte v našej ambulancii
  • pri objednávaní sa prostredníctvom rezervačného systému uvádzajte do poznámky DRUH VÝKONU
  • detí vo veku do 6 rokov prihlasujte na ošetrenie v čase DO OBEDU