RIADNA DOVOLENKA

  • 22.08. – 09.09.2022 – zastupuje LSPP Bajkalská č.9, Tri veže, Bratislava

INFOLINKA

  • Do stavu ambulancie berieme deti vo veku do 18 rokov iba vtedy, ak sa s nimi zaeviduje jeden z rodičov. Toto opatrenie neplatí pre deti zo spádovej oblasti Šenkvice a Vištuk
  • Do prihlasovacieho formulára uvádzajte platnú e-mailovú schránku a telefónne číslo
  • Detí mladšie 10 rokov prihlasujte na ošetrenie v čase DO OBEDU