INFOLINKA pre akútne termíny a skoršie termíny ošetrenia ako aj pre termíny preventívnych prehliadok sa telefonicky informujte v našej ambulancii…

Continue Reading →